Σχολή Ανανέωσης Ταυτοτήτων Τριετούς Διάρκειας 2019-2021

  • 01

  • 02

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Σαββατοκύριακο 21-22 Ιουλίου η Σχολή Ανανέωσης Ταυτοτήτων για προπονητές κατόχους διπλωμάτων UEFA A και UEFA B που συνδιοργάνωσαν η ΕΠΣΚ με το Σύνδεσμο Προπονητών Καβάλας. Τη σχολή παρακολούθησαν 58 προπονητές ποδοσφαίρου, 53 από τους οποίους είναι μέλη του τοπικού Συνδέσμου ενώ οι υπόλοιποι 5 είναι μέλη γειτονικών Συνδέσμων. Εκπαιδευτές στη Σχολή ήταν οι κ.κ. Μεταξάς Θωμάς, Μιχαηλίδης Γιάννης και Βαρδάκης Λάζαρος