Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΠΕΠΠ

Στα Γιάννενα θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΠΕΠΠ το επόμενο Σαββατοκύριακο 17-18 Ιουνίου. Στην Γενική Συνέλευση από πλευράς Συνδέσμου θα παρευρεθούν ο Πρόεδρος κ. Καραμπετάκης Νικόλαος και ο Γεν.  Γραμματέας κ. Κλεανθίδης Μάνθος. Στην Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός για το έτος 2021 και θα προταθούν αλλαγές σε άρθρα του Καταστατικού της ΠΕΠΠ.