Προγραμματισμένες Σχολές Προπονητών ΕΠΟ

UEFA A

 • Λειτουργία σχολής UEFA Α (1η Φάση) στην ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας το χρονικό διάστημα 4-11/2/2019 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).
 • Λειτουργία σχολής UEFA A (2η φάση) στην ΕΠΣ Λάρισας 14-21/3/2019 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

UEFA B

 • Λειτουργία σχολής UEFA Β (1η φάση) στην ΕΠΣ Αργολίδας το χρονικό διάστημα 25/2-3/3/2019. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν το σύνολο των δικαιολογητικών στην τοπική ΕΠΣ έως τις 12/2/2019 (Πληροφορίες στην ΕΠΣ Αργολίδας).
 • Λειτουργία σχολής UEFA Β (1η φάση) στην ΕΠΣ Ηπείρου το χρονικό διάστημα 28/3-3/4/2019. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν το σύνολο των δικαιολογητικών στην τοπική ΕΠΣ έως τις 8/3/2019 (Πληροφορίες στην ΕΠΣ Ηπείρου).

UEFA C

 • Λειτουργία σχολής UEFA C στην ΕΠΣ Θράκης (Κομοτηνή) το χρονικό διάστημα 4-16/2/2019 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).
 • Λειτουργία σχολής UEFA C στην ΕΠΣ Χαλκιδικής το χρονικό διάστημα 18-30/3/2019 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).
 • Λειτουργία σχολής UEFA C στην ΕΠΣ Αρκαδίας το χρονικό διάστημα 1-13/4/2019 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).
 • Λειτουργία σχολής UEFA C στην ΕΠΣ Τρικάλων το χρονικό διάστημα 8-20/4/2019 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

UEFA D

 • Λειτουργία σχολής UEFA D στην ΕΠΣ Θράκης 9-10/2/2019 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).
 • Λειτουργία σχολής UEFA D στην ΕΠΣ Αργολίδας 23-24/2/2019 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).
 • Λειτουργία σχολής UEFA D στην ΕΠΣ Λάρισας 16-17/3/2019 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).
 • Λειτουργία σχολής UEFA D στην ΕΠΣ Χαλκιδικής 23-24/3/2019 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).
 • Λειτουργία σχολής UEFA D στην ΕΠΣ Ηπείρου 30-31/3/2019 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).
 • Λειτουργία σχολής UEFA D στην ΕΠΣ Αρκαδίας 6-7/4/2019 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).
 • Λειτουργία σχολής UEFA D στην ΕΠΣ Τρικάλων 20-21/4/2019 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).