Σχολή Ανανέωσης Ταυτοτήτων

Με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Προπονητών Ν. Καβάλας και για την κάλυψη των αναγκών των μελών του, απεστάλει σχετικό αίτημα στην ΕΠΣΚ αλλά και στην ΠΕΠΠ για την πραγματοποίηση Σχολής Ανανέωσης Ταυτοτήτων Τριετούς διάρκειας κυρίως για τους προπονητές κατόχους διπλωμάτων UEFA  C που δεν έχουν περάσει έως τώρα. Η σχολή σύμφωνα με πληροφορίες μας θα πραγματοποιηθεί άμεσα και είναι απαραίτητη προϋπόθεση να την παρακολουθήσουν όσοι επιθυμούν την επόμενη τριετία 2019-2021 να  αποκτήσουν κάρτα τριετίας.

Σύμφωνα με την ΕΠΟ τα παράβολα έχουν ως εξής: 

Α. Προπονητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στις Σχολές μέχρι 31/12/2016
- 40 € για τους προπονητές UEFA C' (30 € υπέρ Ένωσης που διοργανώνει τη σχολή και 10 € υπέρ του συνδέσμου προπονητών)

Β. Προπονητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτηση τους 1/1/2017-31/12/2017 
-20 € για τους προπονητές UEFA C' (10 € υπέρ Ένωσης και 10 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)

Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ν. Καβάλας θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση μόλις οριστικοποιηθεί η ημερομηνία διαξαγωγής της Σχολής.