2η Σχολή Ανανέωσης Ταυτοτήτων UEFA A, UEFA B και UEFA C

Θέμα : « Λειτουργία Σχολής Ανανέωσης Ταυτοτήτων UEFA A, UEFA B, UEFA

Ενημερώνουμε τους προπονητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν τη 2η Σχολή Ανανέωσης Ταυτοτήτων Τριετούς διαρκείας που θα πραγματοποιηθεί στην Καβάλα το διήμερο Μ. Τρίτη 23 Απριλίου – Μ. Τετάρτη 24 Απριλίου, για το πρόγραμμα της Σχολής, τα δικαιολογητικά και τα παράβολα συμμετοχής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται στο εμαίλ)
  2. Φωτοτυπία Διπλώματος Προπονητή ή Πιστοποιητικού
  3. Βεβαίωση Μέλους Συνδέσμου Προπονητών (αν πρόκειται για μέλος Συνδέσμου εκτός Ν. Καβάλας)

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α. Προπονητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στις Σχολές μέχρι 31/12/2016
- 40 € για τους προπονητές UEFA C' (30 € υπέρ Ένωσης που διοργανώνει τη σχολή και 10 € υπέρ του συνδέσμου προπονητών)
- 80 € για τους προπονητές UEFA B' (60 € υπέρ Ένωσης και 20 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)
-120 € για τους προπονητές UEFA A' (90 € υπέρ Ένωσης και 30 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)  
Β. Προπονητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτηση τους 1/1/2017-31/12/2017 
-20 € για τους προπονητές UEFA C' (10 € υπέρ Ένωσης και 10 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)
-30 € για τους προπονητές UEFA B' (20 € υπέρ Ένωσης και 10 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)
-40 € για τους προπονητές UEFA A' (30 € υπέρ Ένωσης και 10 € υπέρ συνδέσμου προπονητών) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

 

Μ. Τρίτη 23 Απριλίου

Εγγραφές : 3:00 – 4:00μμ

Θεωρία : 4:00μμ – 9:00μμ

Μ. Τετάρτη 24 Απριλίου

Θεωρία: 9:00 πμ – 3:00 μμ

3:00μμ – 6:00μμ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (Τελικός Κυπέλλου ΕΠΣΚ)

Θεωρία: 6:00μμ – 8:30μμ

Η διεξαγωγή της Σχολής θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της ΕΠΣΚ. (Μ.Αλεξάνδρου 28, 1ος όροφος)