Ευχαριστήρια Επιστολή

Θέμα : « Ευχαριστήρια Επιστολή»

Ο Πρόεδρος και η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου μας, ευχαριστούν θερμά τον κ. Βουλγαράκη Δημήτριο, μέλος του Συνδέσμου μας, για την εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίας τις οποίες προσέφερε, για υπόθεση του Συνδέσμου μας.