Ενημερωτιό Σημείωμα για τις εκλογές

έγγραφο προς μελη και ΜΜΕ για αναβολή εκλογών page0001